Endometriose

De Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het Instituut gevraagd een advies te formuleren over verschillende voorstellen van resolutie over de diagnose, behandeling en opvolging van endometriose.