Risicotaxatie en risicomanagement van seksuele delinquenten

Het Instituut werkte dit advies uit op basis van een onderzoek van de dienst Gedragswetenschappen van de federale politie (2016) en een wetenschappelijke update van dit onderzoek door het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (2021). Beide onderzoeken werden uitgevoerd in opdracht van het Instituut.

Het advies licht kort de beide onderzoeken toe, evenals de principes van risicotaxatie en risicomanagement van seksuele delinquenten. Vervolgens worden een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd die kunnen inspireren bij de uitvoering van meerdere beleidsplannen.