Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde wraakporno te bestrijden

Het fenomeen van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames (ook wel bekend als ‘wraakporno’) is een gendergerelateerd misdrijf, in die zin dat meer dan 90% van de slachtoffers vrouwelijk zijn. In de ver gedigitaliseerde wereld van vandaag kunnen seksueel getinte beelden en opnames in korte tijd zeer wijdverspreid worden en verregaande gevolgen hebben voor het slachtoffer.

Om het fenomeen beter tegen te gaan werd een wetsvoorstel ingediend ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames. Gelet op het genderaspect van dit fenomeen werd het Instituut gevraagd een advies op te stellen voor de Commissie Justitie. Dit advies bespreekt het standpunt van het Instituut over alle onderdelen van het wetsvoorstel (DOC 55 0101/001).