25 november: Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

24 november 2017

De impact van partnergeweld op het werk

Op 22 september organiseerde het Instituut een studiedag waar de resultaten van de enquête 'Achtervolgt partnergeweld je op het werk?' werden voorgesteld. De resultaten bevestigen nogmaals het dark number rond partnergeweld in België. 28% van de respondenten gaf aan ooit het slachtoffer te zijn geweest van partnergeweld, 8,2% in de laatste 12 maanden en 19,8% daarvoor.

Maar deze enquête toonde ook aan dat voor 72,9% van deze slachtoffers het geweld een impact had op hun functioneren op het werk. 42% meldt dat deze impact ‘dagelijks’ of ‘veelzijdig’ is.

Het partnergeweld volgt ook het slachtoffer naar de werkplek zelf:  57,8 % meldt dat de feiten zich ook voordoen in de werkomgeving. Bij 7,8% kwam de (ex-) partner zelfs op de werkvloer. 8,8% van de slachtoffers geeft aan gestalkt te worden door de partner op het werk en 8,8% van de collega’s daar werd lastiggevallen door de dader.

Uit de bevraging blijkt dat ook collega’s vaak bezorgd zijn over de gewelddadige thuissituatie van hun collega (28,5%). Ongeveer 10% zei dat hun werk eronder leed.  En 10,7%  van de collega’s meldt dat het geweld conflicten en spanningen tussen collega’s veroorzaakt.

Dit alles toont aan dat partnergeweld ook gevolgen kan hebben voor de werkgevers. De afwezigheden, de werkonderbrekingen, de stress… gelinkt aan partnergeweld veroorzaken een productieverlies voor de werkgevers dat op 288 miljoen euro per jaar wordt geschat.

Op deze studiedag zetten het Europees Verbond van Vakverenigingen, de IAO en de ‘Corporate Alliance Against Domestic Violence’ hun conclusies, visie en toekomstige werkzaamheden uiteen. De studiedag betekende een belangrijke eerste stap in het toekomstige Belgische beleid waarbij de Belgische werkgevers (private sector en overheid) samen de strijd kunnen aangaan tegen partnergeweld. Het Instituut stelde er zijn aanbevelingen voor ter discussie. Er werd onder meer besproken hoe de bedrijven hun sociale en preventiediensten , bedrijfspsychologen en -artsen kunnen inzetten als een luisterend oor voor slachtoffers en daders van partnergeweld. Zij kunnen immers een eerste aanspreekpunt zijn en slachtoffers en daders doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten. Het is zowel in het belang van de bedrijfswereld als van de slachtoffers om deze strijd samen verder te zetten.

U kan volgende week alle powerpoints van deze studiedag downloaden.