België op de achtste plaats in de Gender Equality Index 2021

29 oktober 2021

Zoals elk jaar publiceert het European Institute for Gender Equality (EIGE) zijn ranglijst van EU-lidstaten op het gebied van de gendergelijkheid. Volgens deze index zou een totaalscore van 100 de perfecte gelijkheid betekenen. De index wordt berekend aan de hand van indicatoren in zes specifieke domeinen: werk, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid.

België staat op de achtste plaats in de Gender Equality Index 2021 (cijfers van 2019), met een totaalscore van 72,7 op 100. Dat is iets boven het Europese gemiddelde, maar 11,2 punten achter Zweden, dat met 83,9% de Europese leider is. De globale score van België is met 1,3% gestegen ten opzichte van de index van 2020. Dit is de sterkste stijging in vergelijking met voorgaande jaren. België  behaalde het beste resultaat in het domein ‘geld’, waar het de tweede plaats haalde van alle lidstaten. Dit resultaat is grotendeels te danken aan het feit dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in België kleiner is dan elders in Europa. De minst goede prestatie van België is te vinden in het domein ‘macht’ (61%), maar dit is ook het domein waar het de afgelopen jaren de meeste vooruitgang heeft geboekt. De aanwezigheid van vrouwen in de politiek, maar ook in de bestuursraden van bedrijven, verklaart deze verbetering. In het domein ‘tijd’ gaat België er echter op achteruit (met 5 punten sinds 2010): de verdeling van taken en de deelname aan vrijetijdsactiviteiten blijven zeer ongelijk.

Dit jaar had de index vooral belangstelling voor het domein van de gezondheid (met de nadruk op COVID-19, mentale gezondheid en seksuele en reproductieve gezondheid). Zo blijkt met name dat vrouwen, die oververtegenwoordigd zijn in de gezondheidssector, een groter risico liepen om COVID-19 op te lopen, terwijl mannen een groter risico liepen op hospitalisatie. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen steunt de activiteiten van het EIGE door te zetelen in de Raad van Bestuur en het Expertenforum.

Meer informatie over de Gender Equality Index, de landenfiches en de verschillende instrumenten is te vinden op: http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index.