Belgische wetgeving rond getuigenbescherming in strijd met Europese recht

20 juni 2019

Het Europese Hof van Justitie oordeelde vandaag dat getuigen van discriminatie onvoldoende beschermd worden door de Belgische wetgeving en dat de Belgische Genderwet dus in strijd is met het Europese recht. Het arrest komt er naar aanleiding van een rechtszaak van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, waarin de arbeidsrechtbank van Antwerpen een prejudiciële vraag stelde aan het Europese Hof.

In 2017 lanceerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een gerechtelijke procedure in een zaak waar een filiaalverantwoordelijke ontslagen werd omdat ze tijdens een selectieprocedure een zwangere vrouw in bescherming nam. Het hoofdkantoor weigerde de zwangere sollicitante aan te werven omwille van haar zwangerschap. Omdat de filiaalverantwoordelijke het opnam voor de zwangere sollicitante en haar de reden waarom ze niet aangeworven werd schriftelijk meedeelde, werd de filiaalverantwoordelijke ontslagen.

De arbeidsrechtbank oordeelde op 23 mei 2018 dat het hoofdkantoor de sollicitante wel degelijk gediscrimineerd had omwille van haar zwangerschap, maar de arbeidsrechtbank moest vaststellen dat de winkelverantwoordelijke volgens de Belgische wetgeving niet beschermd leek te zijn tegen ontslag. Daarom stelde het daarover een vraag aan het Europese Hof. Het Hof oordeelt nu dat getuigen van discriminatie inderdaad onvoldoende beschermd worden door de Belgische wetgeving.

“De voorwaarden om als getuige in een discriminatiezaak erkend te worden en een schadevergoeding te kunnen vorderen indien men als getuige nadelig werd behandeld, zijn in België zeer strikt. Dat stelt het Instituut al langer aan de kaak”, stelt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Het Europese Hof oordeelde nu dat deze strikte voorwaarden om getuigenbescherming te genieten in strijd zijn met het Europese recht. Het Instituut pleit ervoor om de bescherming uit te breiden naar iedereen die een slachtoffer van discriminatie verdedigt of in haar of zijn voordeel getuigt.”