Commissie voor de status van de vrouw

26 februari 2013

Van 4 tot 15 maart 2013 vindt in de zetel van de Verenigde Naties in New York de  57ste zitting van de Commissie voor de status van de vrouw (CSW) plaats.

De CSW is een commissie van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) en op wereldvlak het voornaamste beslissingsorgaan dat uitsluitend rond gendergelijkheid en de bevordering van de status van de vrouwen werkt.

Elk jaar komen vertegenwoordigers van de lidstaten bij elkaar op de zetel van de Verenigde Naties in New York om er de geboekte vooruitgang op het vlak van de gendergelijkheid te evalueren, de uitdagingen te definiëren, mondiale normen op te stellen en concrete beleidslijnen te formuleren met het oog op de bevordering van de gelijkheid tussen de geslachten en de autonomie van vrouwen over de hele wereld. Dit jaar is het hoofdthema de uitbanning en de preventie van elke vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes.

De CSW zal zich daarnaast ook buigen over de gelijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen vrouwen en mannen, met inbegrip van de zorg in de context van HIV/AIDS en de voornaamste kwesties aangaande de gendergelijkheid die vanaf 2015 in de structurele ontwikkeling moeten geïntegreerd worden.

In het kader van zijn bevoegdheden zal het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen deel uitmaken van de Belgische delegatie op de 57ste zitting van de CSW.

Voor meer informatie over de organisatie van de zitting: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm

Meer informatie over de Belgische deelname volgt binnenkort.