Conclusie van de Raad met het oog op het dichten van de loonkloof

23 december 2010

De Raad van de Europese Unie heeft op 6 december 2010 zijn conclusies voorgesteld over de vergroting van de inzet en de intensivering van de maatregelen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten en over de herziening van de uitvoering van het Actieprogramma van Peking. Overwegend dat gelijkheid tussen vrouwen en mannen een fundamenteel beginsel van de Europese Unie is, en één van haar doelstellingen en taken, heeft de Raad nota genomen van het evaluatieverslag van de indicatoren over de loonongelijkheden, de moeilijkheden die blijven bestaan en de noodzaak tot het herzien en vervolledigen van de lijst van indicatoren. Om het multidimensionale karakter van de loonkloof tussen vrouwen en mannen te versterken, heeft de Raad dus elke Lidstaat opgeroepen om deze conclusies op te volgen. Ze kunnen geraadpleegd worden in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie in 24 talen.