Een nieuwe huisstijl voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vanaf 5 september

05 september 2023

nieuwe logo van het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Bijna twee decennia na zijn oprichting heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen besloten zijn visuele identiteit te vernieuwen, met name door zijn logo te moderniseren en een huisstijl te introduceren. Het doel van deze verandering is om de waarden en missies van het Instituut visueel tot leven te brengen en het voor alle doelgroepen makkelijker te maken om zich met het Instituut te identificeren.

Het Instituut heeft gekozen voor een grafisch uitzicht dat beter leesbaar is en een meer heldere hoofdkleur. Er is nu een echte consistentie tussen de verschillende communicatiedragers.

Het nieuwe logo is op verzoek verkrijgbaar via e-mail: gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be. Voor vragen of informatie over de nieuwe huisstijl van het Instituut kan je contact opnemen met het team Communicatie.