EMAS

04 februari 2010

H et Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zet zich in voor een constante verbetering van zijn milieu-impact door de preventie van vervuiling.

Elke geïnteresseerde kan het  milieubeleid van het Instituut nu raadplegen, zijn milieuverklaring van januari 2010 is binnenkort beschikbaar. E lke vraag of suggestie in dit verband is welkom bij de milieucoördinator van het Instituut.