Gender Mainstreaming Platform EIGE

17 december 2018

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) heeft zijn Gender Mainstreaming Platform geüpdatet. Dit platform werd ontworpen om beleidsmakers te helpen om tijdens hun werkzaamheden rekening te houden met de verschillende noden van vrouwen en mannen. Het legt uit wat gender mainstreaming is, hoe het toegepast kan worden en welke instrumenten er bestaan om gender mainstreaming concreet toe te passen. EIGE heeft nu nieuwe informatie toegevoegd die kan helpen bij het uitvoeren van genderanalyses en genderplanning, die begeleiding voorziet voor een consultatie van stakeholders in het domein van gender en die aangeeft hoe er aan sensibilisering rond het belang van gender gedaan kan worden.

Ter herinnering: het Instituut voorziet in de ondersteuning en begeleiding van de federale beleidscellen en administraties bij de uitvoering van de Wet Gender mainstreaming van 12 januari 2007. In dat kader heeft het Instituut ook meerdere instrumenten ontwikkeld. Meer informatie is beschikbaar in de rubriek gender mainstreaming en bij de publicaties.