Het activiteitenverslag 2008 van het Instituut is verschenen

20 juni 2009

In het eerste gedeelte van dit verslag vindt u alles over de essentie van het Instituut, met andere woorden zijn bestaansreden. We hebben het achtereenvolgens over de structuur van het Instituut, zijn voornaamste gesprekspartners, het budget en de dagelijkse taken en de meer gerichte acties die de cel communicatie heeft ondernomen. 

Het tweede gedeelte geeft een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden van het Instituut in 2008.

Wij hopen dat u dit verslag 2008 met interesse zult lezen.