Memorandum van het IGVM ter attentie van de politieke partijen in het kader van de parlementsverkiezingen

08 juni 2010
Waarom een memorandum?
 
Het Instituut bevindt zich in een bevoorrechte positie om de blijvende obstakels voor de volledige verwezenlijking van de gelijkheid van vrouwen en mannen vast te stellen. Door de verspreiding van een memorandum met de belangrijkste uitdagingen en de mogelijke actiepistes om ze aan te gaan nodigt het de politieke partijen uit om deze denkoefening op te nemen in de onderhandelingen voor het programma van de volgende federale regering.
 
Welke domeinen worden in het memorandum vermeld?
 
- de werkgelegenheid
- de bestrijding van partner- en intrafamiliaal geweld
- de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de besluitvorming
- de situatie van transgender personen
- gender en gezondheid
- gender mainstreaming