Persbericht Een praktische tool ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking in België

05 februari 2015

Ter gelegenheid van de Internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking op 6 februari ondersteunt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de actie van GAMS-België (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines) en de vzw INTACT, die op een conferentie de eerste toolkit ter preventie van vrouwelijke genitale verminking voor professionals voorstelden.

Voor meer informatie, lees het persbericht dat werd verspreid op 5 febuari.