Persbericht Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen veroordeelt seksistische campagne die aanzet tot seksuele intimidatie van vrouwen

25 februari 2015

Gisteren stelde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de organisatoren van een wielerkoers in Vlaanderen in gebreke omwille van hun seksistische reclamecampagne. Deze campagne maakt volgens het Instituut een inbreuk uit op de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007.

De affiche in kwestie toont de achterkant van een hostess, haar rok omhoog, en de hand van een wielrenner die dichterbij komt. Daarbij wordt gesuggereerd dat deze laatste haar in de billen gaat knijpen. De affiche doet aldus denken aan een incident bij een vorige wielerwedstrijd. Bovendien bevestigt de slogan de bedoeling van de wielrenner om de hostess in de billen te knijpen en zet wielrenners aldus aan om hetzelfde te doen.

Voor meer informatie, lees het persbericht dat werd verspreid op 25 febuari.