Persbericht Loonkloof 2011 : Vrouwen verdienen per uur gemiddeld 10% minder dan mannen

01 april 2011

Op 1 april 2011 heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de cijfers voorgesteld over de loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Gemiddeld verdient een vrouwelijke werknemer per uur 10% minder dan een mannelijke werknemer. Op jaarbasis loopt dat verschil op tot 23%.Ten opzichte van het voorgaande jaar vertonen de loonkloofcijfers een licht dalende trend.

In de loop van de maand maart hebben verschillende vakbonden actie gevoerd rond de loonkloof.

De loonkloof tussen vrouwen en mannen blijft een feit. De cijfers voor 2011 tonen dit opnieuw aan,” aldus Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “De loonkloof houdt de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen mee in stand”.

Raadpleeg het persbericht.

Download de samenvatting van de data.