Persbericht Oost West, Thuis Best - Een lied tegen het geweld tegen vrouwen

25 november 2011

Oost west, thuis best” is het refrein dat door een dertigtal bekende Belgen wordt gezongen ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen. Zij gingen in op de oproep van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en wilden hun stem gebruiken om hun engagement in de strijd tegen deze problematiek kracht bij te zetten.

Ook Vice-Eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet, en de senatrices Sabine De Bethune et Fatiha Saidi herinnerden op de persconferentie van 25 november 2011 aan de uitdagingen en prioriteiten met betrekking tot het geweld tegen vrouwen.

Voor meer informatie, lees het persbericht dat het Instituut op 25 november heeft verspreid.