Persbericht Overwinning voor de gelijkheid: geen vetorecht meer voor vaders

14 januari 2016

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd over het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2016. Het Hof erkent het discriminerende karakter van het artikel van de wet over de naamsoverdracht waarin vaders een vetorecht wordt toegekend in geval van onenigheid tussen de ouders over de familienaam van hun kind.

Voor meer informatie, lees het persbericht en de informatieve nota.