Persbericht Vrouwen en mannen in België: gelijk in 2012?

21 februari 2012

Het Instituut heeft op 21 februari 2012 de tweede editie voorgesteld van de publicatie "Vrouwen en mannen in België: Genderstatistieken en genderindicatoren". Deze brochure heeft tot doel om de objectieve verschillen tussen vrouwen en mannen bloot te leggen.

Net als in 2006 worden in deze brochure verschillende genderstatistieken en genderindicatoren samengebracht in verband met betaalde en onbetaalde arbeid, inkomen, gezondheid, besluitvorming, combinatie arbeid-gezin, criminaliteit, wetenschap en technologie, migratie, vorming en demografie. Bovendien komen er enkele nieuwe thema’s aan bod zoals partnergeweld, tijdsbesteding en mobiliteit.

Voor meer informatie, lees het persbericht en enkele highlights uit het rapport.