Prevalentie van vrouwelijke genitale verminking in België

03 maart 2018

In opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voerde GAMS een vervolgstudie uit naar de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in België. VGV is een schending van de mensenrechten en een vorm van gendergerelateerd geweld en kan op psychologisch en fysiek vlak levenslange gevolgen hebben voor het slachtoffer. Het werd in 2001 in België dan ook expliciet bij wet verboden.

De belangrijkste resultaten van de studie werden vandaag voorgesteld in enkele kranten. Het rapport beoogt een actualisering van de gegevens van 2012 en een evaluatie van het aantal vrouwen en meisjes, die in België wonen en die slachtoffer werden van vrouwelijke genitale verminking. De resultaten wijzen voornamelijk op een grote stijging van de prevalentie van VGV in België. De toename kan worden verklaard door de opvang van nieuwkomers tussen 2012 en 2016, afkomstig uit landen waar VGV gebruikelijk is en door de geboortes binnen de betrokken gemeenschappen.