Rapport ‘Estimating fgm prevalence in Europe, findings of a pilot study’ gepubliceerd

03 juli 2017

Op 27 en 28 februari hostte het Instituut het internationaal symposium rond vrouwelijke genitale verminking: 'Challenges in estimating the prevalence of female genital mutilation (FGM) in the European Union and recommendations for future estimations'.

Op dit symposium werden de resultaten van het internationaal onderzoeksproject 'FGM-PREV' gepresenteerd. Dit project,een samenwerking van het ICRH (universiteit gent, belgië), INED (Frankrijk) en BICOCCA (Universita’ degli studi di Milano, Italie), werd financieel ondersteund door het Instituut. 

De resultaten van het onderzoek zijn nu gepubliceerd in het rapport Estimating fgm prevalence in Europe, findings of a pilot study.