Vredesvrouwen 2014

04 december 2014

Op 4 december 2014 eerde het Belgisch Actieplatform 1325 voor de vierde keer een aantal vrouwen die de uitvoering van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad ondersteunen of op het terrein uitvoeren. Tijdens een ceremonie in de Senaat, georganiseerd met de steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, kregen deze vrouwen de titel van ‘Vredesvrouw’ toegekend. Meer informatie kan gevonden worden op de website http://www.vrouwenkracht.net/.

Het Instituut hecht veel belang aan de uitvoering van Resolutie 1325. Door goede voorbeelden te belonen en in de kijker te zetten tijdens de ceremonie voor de ‘Vredesvrouwen’, wil het Instituut samen met het Actieplatform specifiek de aandacht vragen voor de positieve rol die vrouwen kunnen spelen bij conflictpreventie en –oplossing en bij de wederopbouw van de samenleving na conflicten. Vrouwen krijgen nog veel te weinig de kans om deze rol uit te voeren, ondanks de grote meerwaarde die hun bijdrage kan leveren.

In het kader van de werkzaamheden rond Resolutie 1325 coördineerde het Instituut ook de opstelling van het Tweede Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2013-2016), ter uitvoering van VN Veiligheidsraadresolutie 1325 en financierde het de publicatie Vrouwenkracht is vredesmacht. Aan de slag met 'Resolutie 1325' van de Vrouwenraad.