Contactbreuk tussen ouder en kind

Gelet op de toenemende aandacht voor contactbreuk tussen ouder en kind na scheiding bij actoren uit het beleid en de hulpverlening, het feit dat specifieke vormen van contactbreuk tussen ouder en kind na scheiding steeds vaker als psychologisch partnergeweld worden erkend en de terugkomende kritiek op het gebrek aan wetenschappelijke basis voor bepaalde concepten aangaande contactbreuk, is het van grote meerwaarde om de bestaande wetenschappelijke kennis omtrent contactbreuk tussen ouder en kind na scheiding samen te vatten. Daarbij beoogt deze literatuurstudie om:

  1. de wetenschappelijke kennis omtrent de problematiek van contactbreuk tussen ouder en kind na scheiding bij actoren uit het beleid en werkveld te vergroten;
  2. aanbevelingen die in de literatuur geformuleerd werden op basis van wetenschappelijke inzichten samen te brengen en;
  3. deze onderzoeksresultaten en aanbevelingen te kaderen in de context van partnergeweld.

Publicatiedatum: 2023

Gratis downloaden

Bestellen