De genderdimensie van verschillende soorten verlof in België

De genderdimensie van verschillende soorten verlof in België

De wet van 15 november 2022 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen voegt het criterium 'gezinsverantwoordelijkheden' toe aan de beschermde criteria die gelijkgesteld worden met 'geslacht'. Het doel van dit nieuwe criterium is de bescherming te garanderen van het groeiend aantal werknemers en werkneemsters die hun arbeidstijd tijdens hun actieve leven zelf indelen, gebruik makend van de voorzieningen die ze ter beschikking hebben, zowel in de openbare als de privésector. De vraag blijft echter of deze
maatregelen de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen, of dat ze de stereotiepe invulling van huishoudelijke en familiale taken door vrouwen niet ter discussie stellen.

Deze studie wil een aantal antwoorden geven door een beeld te scheppen van de verdeling tussen vrouwen en mannen van verloven en arbeidstijdregelingen, zoals tijdskrediet, loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof en ander thematisch verlof, over de periode 2004-2022.

Publicatiedatum: 2023

Gratis downloaden

Bestellen