De loonkloof tussen vrouwen en mannen - Rapport 2019

Dit rapport biedt een overzicht van de loonkloof tussen vrouwen en mannen in België.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werkt voor de voorbereiding en de samenstelling van de loonkloofrapportages samen met de RSZ, de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Statbel (AD Statistiek - Statistics Belgium) en het Federaal Planbureau.

Publicatiedatum: 2019

Gratis downloaden

Bestellen