Een hospitalisatieverzekering afsluiten - Tips voor transgender personen

Een hospitalisatieverzekering afsluiten - Tips voor transgender personen

De Belgische antidiscriminatiewetgeving verbiedt uitdrukkelijk elke vorm van discriminatie op grond van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie. Toch ontvangt het Instituut meldingen van transgender personen over (hospitalisatie-)verzekeringen. Het gaat voornamelijk over problemen bij het afsluiten van een nieuwe verzekering of over de terugbetaling van kosten voor een geslachtsbevestigende behandeling.

In deze folder geeft het Instituut enkele belangrijke tips. Zo weet je waar je op moet letten als je een hospitalisatiepolis hebt of wil afsluiten.

Publicatiedatum: 2016

Gratis downloaden

Bestellen