Handleiding bij de Meldcode Seksueel Geweld

Handleiding bij de Meldcode Seksueel Geweld

Artsen en zorgverleners zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast kunnen artsen ook enkele signalen opvangen die vermoedens opwekken van een mogelijke geweldsituatie. Hierdoor moeten artsen soms moeilijke keuzes maken zonder het vertrouwen van de patiënt of zijn/haar beroepsdeontologie uit het oog te verliezen. Dit zorgt ervoor dat de handelingsverlegenheid soms groot is.

Om artsen bij deze keuze te begeleiden werkten het Instituut, de orde der artsen en professor Tom Goffin van de Universiteit Gent, een handleiding uit. Deze handleiding is praktijkgericht en biedt een ruimer en begeleidend kader bij de Meldcode Seksueel Geweld. De handleiding tracht daarbij een antwoord te bieden op verschillende vragen die artsen zich kunnen stellen bij de zorgverlening aan slachtoffers van seksueel geweld en hen in deze taak te ondersteunen.

De handleiding beantwoordt aan verschillende aanbevelingen die resulteren uit het UN-MENAMAIS onderzoek naar seksueel geweld.

Het uitwerken van deze handleiding kadert in het federale actieplan ter bestrijding van gender- en intrafamiliaal geweld tijdens de tweede coronagolf dat werd gelanceerd door de staatsecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz.

Naast deze handleiding werden nog twee handleidingen uitgewerkt in verband met de zorgverlening aan slachtoffers van partnergeweld en vrouwelijke genitale verminking

Publicatiedatum: 2021

Gratis downloaden

Bestellen