Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

In 2015 koos het Instituut weer voluit voor een dynamiek van durven en doen.

Durven, door seksisme aan de kaak te stellen door een wet te verdedigen die door sommigen fel bekritiseerd werd, naar de rechter te stappen en de rechten van slachtoffers van genderdiscriminatie te verdedigen en door sterke standpunten te verdedigen op de internationale scène in een context waar conservatieve en seksistische opvattingen opnieuw aan belang winnen, soms ook in de Europese context.

Doen, door steeds meer slachtoffers concreet te helpen, informatie te publiceren die een getrouw beeld geven van de ongelijkheden, projecten van het middenveld te subsidiëren, nieuwe actieplannen te coördineren die werden aangenomen door de Belgische overheden of de federale regering, zoals het plan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld en het plan gender mainstreaming, en door het opvolgen van gelijkheidsbevorderende wetgeving, onder andere met betrekking tot de loonkloof.

Publicatiedatum: 2016

Gratis downloaden

Bestellen

(Nederlands)

Jaarverslag 2015

(Frans)

Rapport d'activités 2015