Nationale enquête over de impact van partnergeweld op werk, werknemers en werkplekken in België

Tussen 2 mei en 9 juni 2017 hebben onderzoekers van de Western University en het Instituut, in samenwerking met de partners van het Instituut, een nationale online enquête uitgevoerd over de impact van partnergeweld op werk, werknemers en werkplekken. De enquête omvatte meer dan 40 vragen over de ervaringen van werknemers met partnergeweld en de werkomgeving. Er werd onder andere gepeild naar hun persoonlijke ervaringen terzake, of zij ooit partnergeweld hadden meegemaakt en of zij collega's kenden die partnergeweld ondergingen of gebruikten. Respondenten die persoonlijk partnergeweld hadden meegemaakt, kregen extra vragen, bijvoorbeeld over hoe het geweld hun werk en hun collega's beïnvloedde, of zij het geweld met iemand op hun werk bespraken en welke ondersteuning zij kregen. Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de enquête.

Publicatiedatum: 2017

Gratis downloaden

Bestellen