Schatting van de prevalentie van in België wonende meisjes en vrouwen die vrouwelijke genitale verminking ondergingen of het risico lopen verminkt te worden

In opdracht van Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, en Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, hebben het Instituut en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een vierde studie laten uitvoeren over de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in België.

Onderzoekers van GAMS België en het Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AVIQ) hebben deze studie uitgevoerd samen met een groot consortium van instellingen (CGVS, Fedasil, Dokters van de Wereld, ONE, Opgroeien, Fedasil, ULB, IWEPS).  Het doel was de gegevens van 2016 te actualiseren en na te gaan hoeveel vrouwen en meisjes in België het slachtoffer zijn geworden van VGV.

Publicatiedatum: 2022

 

Gratis downloaden

Bestellen