De strijd tegen discriminatie op grond van geslacht op het gebied van huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2016 deed het Instituut een aanbeveling waarbij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevraagd werd om te zorgen voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2004/113/EG van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten, de zogenaamde richtlijn 'goederen en diensten'.