1.000.000 euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers van geweld

20 januari 2021

De 'Task Force Kwetsbare Groepen' van de federale regering, onder leiding van minister Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, maakt middelen vrij om bevolkingsgroepen die door de gezondheidscrisis ernstig worden getroffen, bijkomend te ondersteunen.

"Dankzij de bijdragen van de actoren op het terrein heeft de taskforce kunnen vaststellen welke maatregelen het meest urgent zijn voor mensen die door de sociale en economische gevolgen van de crisis kwetsbaar zijn geworden. Er zijn zo'n 15 maatregelen aangenomen, voor een totaalbedrag van 75 miljoen euro. Onder hen is bijzondere aandacht besteed aan de slachtoffers van geweld, die nog meer geïsoleerd en kwetsbaar zijn tijdens de lockdown", aldus Karine Lalieux.

In dit kader verleent de Staatssecretaris voor gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit, Sarah Schlitz, aanzienlijke extra steun aan de opvangcentra voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Staatssecretaris Sarah Schlitz heeft zich geëngageerd om in totaal 1.000.000 euro toe te kennen aan 27 verschillende organisaties, in de 3 regio's van het land. Dit bedrag komt ter ondersteuning van de organisaties die tijdens de twee lockdown periodes zeer druk bezig zijn geweest met het opvangen van slachtoffers.

"Het was voor mij essentieel om dit soort organisaties te ondersteunen. Door de lockdowns en het sociaal isolement explodeerden de cijfers van intrafamiliaal geweld. Veel vrouwen waren niet meer veilig in hun eigen huis en hadden geen andere keuze dan te vluchten. Daders van dergelijk geweld genieten vaak een ondraaglijke straffeloosheid," licht de Staatssecretaris toe.

Sarah Schlitz zal op dinsdag 19 januari 2021 bovendien aanwezig zijn bij het Collectif contre les Violences Familiales et l'Exclusion in Luik, een van de organisaties die bijkomende middelen ontvangt. Met haar bezoek wil ze steun en zichtbaarheid geven aan het uitzonderlijke werk dat door het CVFE wordt uitgevoerd, met name in deze moeilijke tijden.  Ze zal deelnemen aan een discussiegroep.

"Ik wil hulde brengen aan het bewonderenswaardige werk dat de werknemers in deze opvangstructuren dagelijks verrichten. De gezondheidsmaatregelen hebben hun dagelijks leven bijzonder moeilijk gemaakt. De strijd tegen psychologisch, fysiek of economisch geweld tegen vrouwen blijft een absolute prioriteit van mijn mandaat", voegt de staatssecretaris eraan toe.