Aanpassen geslachtsregistratie of voornaam kan meermaals én via een eenvoudigere procedure

21 november 2023

Personen die overtuigd zijn dat hun genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij hun geboorte werd toegeschreven, kunnen hun geslachtsregistratie in hun geboorteakte laten aanpassen. Dit kan sinds 1 oktober 2023 via een vereenvoudigde procedure. Via een eenmalige verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kan men de geslachtsregistratie laten aanpassen. Het kan nu ook meermaals, net als de voornaamswijziging om trans reden. Zo zijn nu niet alleen de medische eisen die vroeger werden gesteld, maar ook de dubbele verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en het principieel onherroepelijk karakter niet meer van toepassing. De wachttijd en de tweede verschijning bij de ambtenaar van de burgerlijke stand werd echter wel behouden.

De aanpassing is een administratieve procedure op basis van zelfbeschikking (eigen overtuiging). Het uitgangspunt van de wetgever is namelijk het registeren van je genderidentiteit eerder dan het officieel vaststellen van een geslacht, zoals vroeger het geval was. Het binaire karakter (M/V) van de geslachtsregistratie bleef echter wel overeind, zodat er voorlopig nog geen genderregistratie van non-binaire personen mogelijk is.

Lees meer over de wetten over de bescherming van en mogelijkheden voor trans personen.