Bijeenkomst projecten ‘Bread & Roses’

17 oktober 2023

Op woensdag 4 oktober bracht het Instituut de verenigingen samen die de 18 projecten uitvoeren van de projectoproep ‘Bread & Roses’. Deze projectoproep heeft als doel om vrouwen in kwetsbare situaties te helpen de arbeidsmarkt te betreden of aan de slag te blijven in duurzame jobs van goede kwaliteit, als werknemer of als zelfstandige. De projecten vinden verspreid over België plaats, in het Nederlands, Frans en Duits, en zijn in april 2023 van start gegaan.

De bijeenkomst werd ingeleid door de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Marie-Colline Leroy, waarna Sarah De Coster van Femma een uiteenzetting gaf over de zorgkloof en mogelijke oplossingen hiervoor. Daarna werd in drie rondetafels gesproken over verschillende thema’s: duurzame tewerkstelling, hoe de doelgroep best bereiken, en welke obstakels de verenigingen zijn tegengekomen bij de uitrol van hun projecten en wat hen geholpen heeft. Het doel van de rondetafels was om uitwisseling tussen de verenigingen te faciliteren, zodat ze goede praktijken konden delen, en om meer te leren over hun ervaringen en aanbevelingen vanop het terrein. Het Instituut kijkt terug op een interessante en leerrijke bijeenkomst!

‘Bread & Roses’ ‘Bread & Roses’ ‘Bread & Roses’
‘Bread & Roses’ ‘Bread & Roses’ ‘Bread & Roses’ ‘Bread & Roses’