Bondscoach Yellow Tigers Gert Vande Broek veroordeeld door tuchtraad

16 juni 2023

Gert Vande Broek, bondscoach van de nationale volleybalploeg Yellow Tigers, is veroordeeld voor inbreuken op de Gedragscode voor sporters. Dit besliste de Volley-tuchtraad. Gert Vande Broek stelde jarenlang (verbaal) grensoverschrijdend gedrag, waarbij hij speelsters uitschold en manipuleerde. Hij wordt voor 12 maanden geschorst.

Het Volley-Bondsparket stelde in 2021 een onderzoek in naar verbaal grensoverschrijdend gedrag. Uit meer dan twintig verklaringen bleek dat Gert Vande Broek de speelsters uitschold, manipuleerde en mentaal kraakte. Het Volley-Bondsparket oordeelde dat de zaak aanhangig diende te worden gemaakt bij de bevoegde kamer van de Volley-Tuchtraad. De tenlasteleggingen waren inbreuken op de Gedragscode voor sporters en de specifieke inbreuk “pesterijen” (artikel 18bis JRVV). Zeven ex-speelsters stelden zich samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen tussenkomende partij.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de tussenkomende partijen wensen voorlopig niet verder te reageren.