Campagne 'Ouderschapsverlof zoekt vaders'

11 juni 2018

Op zondag 10 juni, Vaderdag, werd de campagne ‘Ouderschapsverlof zoekt vaders’ gelanceerd. Deze campagne kwam tot stand met financiële steun van de staatssecretaris van Gelijke Kansen en middels een samenwerking met het Instituut, VBO en Amazone.

Met deze campagne willen we nog meer mannen doen nadenken om ouderschapsverlof op te nemen. Er zijn alleen maar voordelen. Zeker voor vaders. Want hoe vaak gebeurt het dat zij, zoveel jaar later, tot de vaststelling komen: “mijn kinderen zijn volwassenen, maar waar was ik al die tijd?”

Gedeeld ouderschapsverlof zorgt ook voor een betere taakverdeling in het huishouden en de zorg. En als ook vaders ouderschapsverlof opnemen, dan hoeft niemand nog een pauze in te lassen in zijn of haar carrière.

Het ouderschapsverlof kan je trouwens in verschillende vormen opnemen; 1 dag in de week, halftijds of voltijds.

Wil je meer weten over ouderschapsverlof en hoe je dit kan aanvragen?

Surf naar de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid of naar de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen  om de meest recente informatie te raadplegen!