Communicatie aan sociale secretariaten over de antidiscriminatiewetgeving

27 september 2018

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen richtte vandaag een brief naar alle  Belgische sociale secretariaten. Het wilde hen erop attent maken dat een goede kennis van de antidiscriminatiewetgeving en van de principes inzake geslachtsdiscriminatie cruciaal zijn om discriminatie te helpen voorkomen. Sociale secretariaten nemen op de arbeidsmarkt immers een belangrijke rol in. Vele bedrijven in België gaan in het kader van hun dagelijkse HR-praktijk voort op hun advies. Het Instituut wil vermijden dat aan werkgevers advies zou worden verleend dat in strijd is met de Genderwet en aanleiding kan geven tot een nadelige behandeling omwille van geslacht of zwangerschap.

Het Instituut hoopt dat alle adviseurs en dossierbeheerders van een sociaal secretariaat vertrouwd zijn met de principes van de Genderwet, op de hoogte blijven van de evoluties ter zake in de rechtspraak en in overeenstemming met die principes handelen. Uiteraard kan elk sociaal secretariaat daarbij een beroep doen op de expertise van het Instituut over deze materie.