Een eerste balans van de toepassing van de genderquotawet in de bestuursraden van ondernemingen

25 januari 2016

Het Instituut maakt een eerste balans op van de toepassing van de wet van 28 juli 2011 over de aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraden van beursgenoteerde ondernemingen, economische overheidsbedrijven en de Nationale Loterij. Een onderzoek toont aan dat het percentage vrouwen in de bestuursraden van de onderzochte bedrijven op 6 jaar verdubbeld is: van 8,2% in 2008 naar 12,7% in 2012 en 16,6% in 2014.

Voor meer informatie, lees het persbericht en de publicatie De eerste balans van de wet van 28 juli 2011 over genderquota in raden van bestuur.