Europese 'Gender Equality Index': langzamere vooruitgang voor België

24 oktober 2023

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid publiceert vandaag de zogenaamde Gender Equality Index van de Europese Unie (EU). Het bevat uiteenlopende statistieken gebaseerd op cijfers van 2021. Met een score van 76 punten op 100 staat België op de 5e plaats in de Europese Unie, wat een stijging met 3 plaatsen betekent ten opzichte van de cijfers van 2020.

Het Instituut is verheugd met de uitstekende score van België op de 4e plaats wat betreft gendergelijkheid op economisch vlak (96,5 punten). Bovendien werden de belangrijkste verbeteringen geregistreerd in het domein van economische en politieke besluitvorming.

De situatie is minder rooskleurig als het gaat om de tijdsverdeling tussen mannen en vrouwen. België staat slechts op de 8e plaats bij de verdeling van niet-vergoede zorgtaken en zelfs op de 21e plaats voor vrijetijdsactiviteiten met een score van 50,5 punten (tegenover 60,8 punten in 2010).

Ook verliest België 10 plaatsen op de lijst ten opzichte van 2020 wat betreft gendergelijkheid op de arbeidsmarkt, waar het op de 18e plaats strandt. De reden daarvoor is de stagnatie van de Belgische vooruitgang (meer precies op vlak van professionele segregatie en de kwaliteit van werk) en de vooruitgang van andere EU-landen.

Het rapport besluit dat de vooruitgang op het vlak van gendergelijkheid minder uitgesproken is in België. De Belgische score op de gendergelijkheidsindex ligt boven het EU-gemiddelde, maar is in de loop der tijd langzamer gestegen dan die van andere lidstaten.