Persbericht Het Hof van Cassatie stelt het eermisdrijf en het geslacht van het slachtoffer als verzwarende omstandigheid niet in vraag

26 april 2012

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen neemt akte van de beslissing van het Hof van Cassatie tot het verbreken van het arrest van het hof van assisen van de provincie Henegouwen van december 2011 aangaande de moeder en de vader van Sadia Sheikh.

De motieven voor deze verbreking hebben geen betrekking op de begrippen eremoord en gedwongen huwelijk, die in het Belgische strafrecht specifiek bestraft worden door middel van de verzwarende omstandigheid van het discriminerend motief.

Voor meer informatie, lees het persbericht dat het Instituut op 26 april heeft verspreid of ga naar de pagina die aan deze zaak is gewijd.