Versterking van het wetgevend arsenaal tegen discriminatie

23 juni 2023

Op donderdag 22 juni heeft het federale parlement een wetsvoorstel tot wijziging van de antidiscriminatiewetgeving van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid goedgekeurd. De wetswijzigingen hebben als doel het huidige wetgevende kader voor het terugdringen van discriminatie effectiever te maken. Dit door onder andere de bedragen van de schadevergoeding te verdrievoudigen, meervoudige discriminatie te erkennen, de terminologie te moderniseren – zoals voor mensen in medische of sociale (gender)transitie – en belangengroepen beter in staat te stellen juridische actie te ondernemen.