Vooral in Brussel krijgen baby’s de familienaam van de moeder of de dubbele naam

14 januari 2019

Tot 2014 kregen Belgische kinderen automatisch de familienaam van hun vader. Een eerste stap naar meer gelijkheid bij de naamsoverdracht werd gezet met de wet van 8 mei 2014, die geldt voor alle kinderen geboren vanaf 1 juni 2014. Deze wet laat ouders de keuze over de familienaam voor hun kinderen: de dubbele naam, alleen de naam van de moeder of alleen de naam van de vader. De wet van 25 december 2016 bepaalt dat wanneer ouders het niet eens raken, of bij afwezigheid van een keuze, het kind de dubbele naam krijgt met de namen in alfabetische volgorde. Meer informatie over de dubbele familienaam en de rol van het Instituut vindt u in de rubriek andere discriminaties.

Op 11 januari verschenen in La Capital cijfers over het aantal baby’s dat in 2018 de naam van de moeder of de dubbele naam kreeg. Deze cijfers zijn afkomstig van de minister van Binnenlandse Zaken en gelden voor de periode januari – oktober 2018. Het geven van de naam van de moeder of de dubbele familienaam blijkt het populairst in Brussel.

Naam van de vader
Dit blijft vooral in Vlaanderen de norm: 91,2% van de Vlaamse ouders koos ervoor de naam van de vader door te geven. In Wallonië was dit het geval voor 85% van de ouders en in Brussel voor 83%.

Naam van de moeder
8% van de Brusselse ouders koos ervoor de naam van de moeder te geven, tegenover 7% in Wallonië en slechts 4,7% in Vlaanderen.

Dubbele naam vader-moeder
7,6 % van de Brusselse ouders koos voor deze dubbele naam. In Wallonië was dit het geval voor 6,9% van de ouders en in Vlaanderen maar voor 3,3%.

Dubbele naam moeder-vader
Het aantal ouders dat ervoor koos om deze dubbele naam te geven is overal verwaarloosbaar.

Een kleine kanttekening: deze cijfers laten niet toe om uit te maken of deze kinderen geboren in 2018 het eerste gemeenschappelijke kind van het koppel waren. Voor kinderen geboren op of na 1 januari 2017 geldt de gemaakte naamkeuze voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren.