Webinar 'COVID-19 en gendergelijkheid op de werkvloer'

09 oktober 2020

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen organiseerde op donderdag 8 oktober 2020 een nieuwe samenkomst van het netwerk ’gender-friendly ondernemingen’. Deze keer omtrent de vraag “Met welke uitdagingen rond gendergelijkheid worden ondernemingen, tijdens en na COVID-19, geconfronteerd? Hoe kunnen deze worden aangepakt?”.

Tijdens deze webinar presenteerden drie ondernemingen concrete maatregelen die ze hebben ingevoerd om tijdens COVID-19 ondersteuning te bieden aan hun werknemers, met of zonder kinderen. Daarnaast ging de onderzoeksgroep TOR van VUB in op de gevolgen van COVID-19 op de tijdsbesteding van werknemers, zowel in het privé als het professioneel leven.

Terwijl de crisis de kans gaf tot meer evenwicht in de verdeling van huishoudelijke taken tussen mannen en vrouwen, bleef een grote verandering uit. Een klein lichtpuntje zien we in de opname van meer routinematige huishoudelijke taken door mannen. Uit de getuigenissen van de ondernemingen blijkt dat communicatie en in contact blijven met werknemers cruciaal is. Luisteren naar de noden en daarbij aandacht hebben voor diverse doelgroepen maakt ondersteuning op maat mogelijk.

De COVID-19-crisis heeft aangetoond dat ‘gendergelijkheid en zorg op de werkvloer’ een groot struikelblok is voor ondernemingen en de samenleving als geheel. Het heeft ondernemingen wel, noodgedwongen, doen nadenken over flexibel werken. De uitdaging zal erin bestaan deze maatregelen te handhaven en tot een duurzaam instrument te maken voor de onderneming en voor gendergelijkheid.