Geboorteverlof: vaders, meemoeders en meeouders in de eerste maanden na de geboorte

Het uitgangspunt in dit onderzoek is de opname van geboorteverlof, maar er wordt ruimer ingegaan op de manier waarop de eerste maanden na een geboorte beleefd worden en wat de mogelijke knelpunten zijn.

In 2010 liet het Instituut een eerste onderzoek uitvoeren naar wat toen nog vaderschapsverlof heette. Het recht op geboorteverlof is intussen losgekoppeld van geslacht of genderidentiteit: de partner van wie bevalt van een baby heeft in principe recht op geboorteverlof. Sinds mei 2019 is dit recht uitgebreid tot zelfstandigen. De regering heeft het aantal dagen opgetrokken tot vijftien voor de vaders, meemoeders of meeouders van kinderen geboren vanaf 1 januari 2021. Vanaf 1 januari 2023 zijn dat twintig dagen.

Terwijl het eerste onderzoek enkel toegespitst was op het al dan niet volledig opnemen van het wettelijk voorziene aantal dagen geboorteverlof, wordt dat thema in dit onderzoek uitgebreid tot de combinatie van arbeid en gezin, de eigen invulling van het ouderschap, de confrontatie met genderstereotypen en andere mogelijke obstakels. Het belang van een meer gelijke verdeling van de opname van verloven blijft een uitgangspunt in het onderzoek.

Publicatiedatum: 2023

Gratis downloaden

Bestellen