België op de zevende plaats in Gender Equality Index 2017

13 oktober 2017

In de Gender Equality Index van het European Institute for Gender Equality (EIGE) krijgt elke lidstaat een algemene score op 100, waarbij 100 totale gendergelijkheid betekent. Deze score wordt berekend op basis van indicatoren uit zes specifieke domeinen, waarvoor ook aparte scores worden meegedeeld: arbeid, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid. De Gender Equality Index 2017 werd berekend op basis van gegevens uit 2015.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) ondersteunt de werkzaamheden van het EIGE via de deelname aan diens Management Board en het Experts’ Forum.

België behaalt in de Gender Equality Index 2017 de zevende plaats met een algemene score van 70,5 op 100 en is daarmee 12,1 % verwijderd van Zweden dat met 82,6% de Europese nummer één is. De algemene score van België steeg met 0,3% tegenover de resultaten van de vorige Gender Equality Index. Per domein haalt België overal betere resultaten dan bij de vorige meting, uitgezonderd voor het domein ‘Gezondheid’ en het domein ‘Tijd’. Het resultaat voor dit laatste domein bevestigt de conclusie van de studie Gender en Tijdsbesteding van het Instituut dat er nauwelijks een wezenlijke verandering is in de genderstereotiepe tijdsbesteding van vrouwen en mannen. Het domein ‘Macht’ vertoont met 2,9% dan weer de grootste stijging. Uit de balans die het Instituut in 2016 opmaakte over de resultaten van de genderquota in de Raden van Bestuur, blijkt inderdaad dat de vertegenwoordiging van vrouwen in de Raden van Bestuur er de laatste jaren op vooruitgegaan is en er een stijging genoteerd kan worden voor de indicator ‘Economische Macht’.

Meer informatie over de Gender Equality Index kan u terugvinden op: http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index.