Handleiding en checklist voor de integratie van de genderdimensie in de procedures voor de toekenning van subsidies

03 augustus 2016

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een Handleiding voor de integratie van de genderdimensie in de procedures voor de toekenning van subsidies gepubliceerd. Deze handleiding legt uit op welke manier overheidsinstellingen ervoor kunnen zorgen dat er bij het gebruik van subsidies rekening gehouden wordt met eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen. De handleiding geeft duidelijke instructies en concrete voorbeelden om de toepassing van dit principe te bevorderen.

De handleiding wordt vergezeld  door een checklist. Deze geeft per stap van de toekenningsprocedure voor subsidies één of meerdere vragen weer die kunnen helpen de genderdimensie op een coherente manier te integreren doorheen heel de procedure.

De handleiding en de checklist zijn voornamelijk gericht op de federale ambtenaren die instaan voor het beheer van subsidies die door hun administratie uitgegeven worden, evenals op de ambtenaren die zich rechtstreeks met gender mainstreaming bezighouden.