Voorstelling van de nieuwe omzendbrief van strafrechtelijk beleid over eergerelateerd geweld

16 mei 2017

Sinds enkele jaren wordt zowel op internationaal niveau als in België meer aandacht geschonken aan 'eergerelateerd geweld' of de 'eerwraak'. Onder deze vormen van geweld vallen de vrouwelijke genitale verminkingen, de gedwongen huwelijken en de gedwongen wettelijke samenwoning.

De Verenigde Naties, de Raad van Europa, de Europese Unie en tal van Belgische studies bevelen het uitstippelen van een specifiek strafrechtelijk beleid over eergerelateerd geweld aan om tot een uniforme toepassing van het strafrecht te komen, een gevoel van straffeloosheid ten aanzien van de daders te vermijden en de slachtoffers te beschermen. De specifieke aanpak van eergerelateerd geweld moet gestoeld zijn op een betere kennis van het fenomeen.

Het College van Procureurs-generaal en de minister van Justitie hebben daartoe een nieuwe omzendbrief van strafrechtelijk beleid goedgekeurd, die op 1 juni 2017 in werking is getreden. De inhoud en de eraan gerelateerde uitdagingen werden toegelicht tijdens een studiedag op 5 mei 2017 die werd georganiseerd door het Openbaar Ministerie in samenwerking met het Instituut en Intact. Het Instituut heeft er de Belgische en Europese beleidsoriëntaties gepresenteerd.

Hieronder vindt u de omzendbrief over het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminkingen, gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen (COL 06/2017), alsook de synthese en bijlagen.

Kon je er niet bij zijn en heb je graag meer informatie? Het verslag van deze studiedag komt binnenkort op onze website.