Webinar ‘Tackling Pregnancy and Parenthood Related Discrimination in the Labour Market’

04 december 2020

Op vrijdag 4 december 2020 organiseert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een webinar omtrent de strijd tegen discriminatie van zwangere vrouwen en ouders op de arbeidsmarkt. Deze webinar nodigt Europese arbeidsinspecteurs en equality bodies (gelijkheidsbevorderende organen) uit om verschillende onderzoekstechnieken te bespreken en uit te wisselen om gevallen van zwangerschaps- en ouderschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt beter op te sporen en aan te pakken.

Arbeidsinspecteurs en equality bodies hebben niet altijd dezelfde bevoegdheden, maar ze staan voor vergelijkbare uitdagingen bij de aanpak van discriminatiezaken op basis van gender (bv. om de discriminatie te bewijzen,…). Door het bevorderen van de wederzijdse samenwerking tussen beide instanties en een uitwisseling van hun expertise, wil deze webinar een concreet antwoord bieden op sommige van deze uitdagingen en daarmee bijdragen aan een betere ondersteuning en bescherming van slachtoffers van discriminatie.

Deze webinar wordt georganiseerd in het kader van het tweejarig (2019-2021) Europees project Parents@Work dat het Instituut coördineert en dat wordt gesubsidieerd door het Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) van de Europese Commissie. Dit project heeft als doel de bescherming te verbeteren en discriminatie tegen te gaan van zwangere werkneemsters, moeders en vaders op de werkvloer.

Het Instituut werkt voor dit project samen met drie Europese partners, namelijk de equality bodies van Bulgarije, Estland en Portugal.