Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 186 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

61 - 70 van 186 resultaten

Seksueel geweld is een probleem voor de volksgezondheid dat ook vele mensen in België treft. Om de slachtoffers van seksueel geweld in België beter te begeleiden, heeft de Belgische regering in 2017 drie Zorgcentra na Seksueel Geweld opgericht.

In deze folder voor transgender personen geeft het Instituut tips bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering.

In deze folder willen we je meer inzicht bieden in het fenomeen eergerelateerd geweld en vind je enkele tips over hoe je hiermee kan omgaan.

Het doel van deze studie is de eerste effecten van de quotawetgeving in kaart te brengen. Hiervoor werd de verhouding tussen vrouwen en mannen in de raden van bestuur van organisaties die in het toepassingsgebied van de wet vallen geanalyseerd voor de jaren 2008, 2012 en 2014.

In dit boek willen we de verwezenlijkingen van een uitzonderlijke vrouw belichten. Op die manier wordt ook de context in herinnering gebracht: de wetgeving met betrekking tot de gelijkheid van vrouwen en mannen, de moeilijke ontwikkeling van vrouwenstudies, de grenzen van het gelijkekansenbeleid, de opening naar de paritaire democratie.

Een studie over de ervaringen van vrouwen en mannen met gendergerelateerd geweld.

Dit opleidingspakket wil een praktische leidraad zijn voor iedereen die verantwoordelijk is voor of interesse heeft in functiewaardering en loonvorming.

Dit opleidingspakket wil een praktische leidraad zijn voor iedereen die verantwoordelijk is voor of interesse heeft in functiewaardering en loonvorming.

In dit onderzoek werd het lokale gelijkekansenbeleid van de federale overheid geëvalueerd.

Deze brochure geeft een antwoord op 50 vragen over internationale families aan de hand van het internationaal privaatrecht.

Pagina's

61 - 70 van 186 resultaten