Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 174 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

61 - 70 van 174 resultaten

Een studie over de ervaringen van vrouwen en mannen met gendergerelateerd geweld.

Dit opleidingspakket wil een praktische leidraad zijn voor iedereen die verantwoordelijk is voor of interesse heeft in functiewaardering en loonvorming.

Dit opleidingspakket wil een praktische leidraad zijn voor iedereen die verantwoordelijk is voor of interesse heeft in functiewaardering en loonvorming.

In dit onderzoek werd het lokale gelijkekansenbeleid van de federale overheid geëvalueerd.

Deze brochure geeft een antwoord op 50 vragen over internationale families aan de hand van het internationaal privaatrecht.

Deze folder, gepubliceerd in het kader van het Parents@Work project, wil werkende ouders en zwangere werkneemsters informeren over hun rechten en over de ondersteuning die het Instituut en het Toezicht op de Sociale Wetten (arbeidsinspectie) hen kan bieden bij (een vermoeden van) discriminatie.

In deze folder vind je welke rechten je hebt op het werk als je zwanger of moeder bent of het wil worden, wat je kan doen wanneer je omwille van je zwangerschap problemen ondervindt op het werk en hoe je een melding kan indienen bij het Instituut.

Het doel van deze handleiding is tweeledig: ervoor zorgen dat dienstverleners potentiële of daadwerkelijke slachtoffers van een gedwongen huwelijk beter leren herkennen en daarnaast een aantal pistes voorstellen om die slachtoffers te begeleiden.

Doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de ernst en omvang van deze problematiek en op die manier preventie en bestaande bijstand te verbeteren en aan te passen aan de noden van de slachtoffers van deze praktijken.

In deze handleiding vindt u enkele aandachtspunten, tips en praktische voorbeelden.

Pagina's

61 - 70 van 174 resultaten