Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 156 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 10 van 156 resultaten

Dit boekje wil de nood aan informatie lenigen, verhalen van werknemers en werkgevers bundelen en ouderschap ‘sexy maken’, door de lancering van een logo waarmee oudervriendelijke werkgevers zich kunnen ‘outen’.

Deze publicatie, uitgebracht naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van het Instituut, blikt terug op het ontstaan van het Instituut, alsook op zijn dagelijkse activiteiten en functies.

Deze folder stelt het Instituut voor.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen liet een studie uitvoeren naar de neutraliteit van de analytische functieclassificatiesystemen door het consortium Berenschot Belgium en de onderzoekscentra SEIN (Universiteit Hasselt) en EGiD (Hec-Ulg).

De basisdocumentatie zag het licht in 1985 ter gelegenheid van een studiedag van de Commissie Vrouwenarbeid met het oog op de sensibilisatie van de juridische wereld rond de gelijkekansenproblematiek.

In de legislatuur 2003-2007 heeft de Belgische Senaat een resolutie aangenomen over het imago van vrouwen en mannen in de reclame. In navolging van deze resolutie heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een diepgaand onderzoek laten verrichten naar de beeldvorming van vrouwen en mannen in de reclame.

In navolging van de VN Veiligheidsraadresolutie n° 1325 (2000) ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’, werd een Belgisch actieplan opgesteld en aangenomen tijdens de Ministerraad van 8 februari 2009. Het Actieplan bevat een hele reeks engagementen. In 2011 werd een stand van zaken opgemaakt over de implementatie van het NAP.

Dit rapport brengt de resultaten van het onderzoek 'De integratie van een genderdimensie binnen de Belgische politieke partijen'. Hierin stond de vraag centraal in welke mate de Belgische partijen een genderdimensie hebben geïntegreerd en wat de draagwijdte van de in dit kader genomen maatregelen is.

Hoe denken, voelen en reageren mannen en vrouwen, holebi’s en hetero’s, cisgenders en transgenders over thema’s als seksisme, holebifobie, lesbofobie, bifobie en transfobie?

Praten over partnergeweld is niet zo eenvoudig, waardoor het kan lijken alsof je de enige bent die ermee wordt geconfronteerd. Niets is helaas minder waar. Geweld in de privésfeer is de meest voorkomende geweldsvorm in onze samenleving.

Pagina's

1 - 10 van 156 resultaten